Uroda i zdrowie -

Przebieg porodu

uroda-zdrowie.org


Kobieta powinna wspomagać parciem każdy skurcz macicy, a między kolejnymi skurczami głęboko oddychać. Kiedy w szparze porodowej ukaże się główka płodu, rodząca powinna przeć aż główka wysunie się prawie zupełnie. Wtedy rodząca nie powinna już przeć, a tylko szybko i płytko oddychać, gdyż ruchy przepony wspomagają wysuwanie się płodu.

Nigdy nie należy wyciągać płodu ani wymuszać akcji porodowej. Ważne, aby osoby obecne przy porodzie uspokajały rodzącą i mówiły jej, jak ma w danej chwili oddychać. Główka powinna wysunąć się sama bez pociągania za nią. Zdarza się, że pępowina owinięta jest wokół szyjki płodu i w taki przypadku należy ją odwinąć aby unikać niedotlenienia płodu, jednak możliwie ostrożnie, aby jej nie przerwać.

Płód wysuwa się powoli już bez pomocy i nie ma potrzeby pociągać go. Po całkowitym wysunięciu się noworodka należy odczekać kilka minut na odejście błon płodowych. Lekarz następnie przecina pępowinę. Jeżeli poród był nieoczekiwany, to należy przykryć noworodka, owijając go ręcznikiem i pokazać matce. Ważne jest, aby możliwie wcześnie zetknął się z piersią matki.Tematy: